Studiedagen

Steden zijn plekken waar maatschappelijke uitdagingen zich vaak het eerst voordoen. Steden zijn echter ook de plekken waar vaak innovatieve oplossingen voor die uitdagingen worden gevonden. Thuis in de Stad stimuleert daarom de kennisopbouw bij en -uitwisseling van stedelijke actoren.

15 jaar stadsmaken en een vooruitblik op de slimme stad van morgen
Campagnebeeld 15 jaar stadsmaken
De burger in de stad 30.01.15
Studiedag 'De burger in de stad'
Studiedag Ruimtelijke Veiligheid 09.12.2016
Bank en Ruimtelijke Veiligheid
ViA-Rondetafel 'duurzame & creatieve steden' 14.03.2012
Boekvoorstelling 'gemeenschapsmunten' 01.01.14
Studiedag fiets- & autodelen 22.04.14
Trefdag Innovatie in de Stad 06.02.13
Psychosociale begeleiding precaire verblijvers
Foto inspiratiedag psycho-sociale begeleiding van precaire verblijvers
Trefdag Kind in de Stad 04.02.14