Drie winnaars van de Thuis in de Stad-prijs 2013

Tijdens de ‘Trefdag Kind in de Stad’ in de Gentse Bijloke maakte Vlaams minister van Steden Freya Van den Bossche de winnaars van de Thuis in de stad-prijs 2013 bekend. Het ‘Groen Lint’ van Oostende ontving de eerste prijs, Antwerpen werd tweede met ‘Groen Neerland’, de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd derde met het Tok Toc Knock-festival. De winnaars ontvangen respectievelijk 75.000, 50.000 en 25.000 euro.

Groen Lint Oostende

De rand van Oostende was de afgelopen decennia geëvolueerd tot een onduidelijke rafelrand. De voorbije drie jaar startte de stad met de aanleg van een vlotte verbinding tussen de verschillende groenzones aan de rand van de stad. Met het zogenaamde ‘Groen Lint’ schenkt Oostende zichzelf een grote tuin van honderden hectares, bestaande uit vijftien verschillende zones, elk met een eigen karakter en invalshoek.

De jury roemt het Groen Lint als een zeer innovatief project dat berust op sterk onderbouwde theoretische fundamenten en een grensoverschrijdende samenwerking. Bij de realisatie van het Groen Lint werden niet alleen alle stadsdiensten betrokken, maar werd ook over de gemeentegrenzen en landsgrenzen heen samengewerkt. De voorbeeldfunctie van het projectfunctie van het project blijkt ook uit het aangrijpen van een korte termijnopportuniteit om een strategie op lange termijn te ontwikkelen, en deze stapsgewijze te implementeren. Het project Groen Lint getuigt van een gedurfde politieke keuze en een verfrissende aanpak.

>> naar de website.
>> meer over het Groen Lint op de smart cities inspiratieblog.

Groen Neerland - Antwerpen

Groen Neerland is een ‘parklandschap’ in Wilrijk dat bestaat uit 2 ha woningen, 9 ha natuurreservaat en 23 ha park. Het Neerlandpark is een bespeelbaar ecologisch en intergenerationeel park. Er zijn verblijfsplekken, wandelcircuits, een natuurreservaat, een boomgaard, barbecueplekken, een hondenloopweide, ecologische volkstuinen, een educatieve ruimte en drie grote speelvalleien …

De jury over Groen Neerland: ‘Het project werd vorm gegeven vanuit een duidelijke en radicale keuze om als woongebied bestemd gebied bewust niet in te vullen, en natuur in een stedelijke context een plaats te geven, niet enkel als iets om naar te kijken, maar wel om te beleven. Met deze bewuste keuze voor open ruimte en natuur, geeft het project ademruimte aan het gebied er rond en versterkt het dit gebied. Groen Neerland toont aan dat stadsontwikkeling niet altijd moet gaan over het bebouwen van de ruimte; dat stad en natuur geen tegengestelden hoeven te zijn’.

 

Tok Toc Knock - Vlaamse Gemeenschapscommissie

In 2012-2013 trok KVS, het Brusselse stadstheater, één seizoen lang door Brussel. Tok Toc Knock klopte aan bij de bewoners van drie verschillende wijken, en nodigde hen uit voor een gesprek, om eventueel samen iets te maken, en natuurlijk als toeschouwer. KVS maakte theater en aanverwante kunst in, met en voor de betrokken wijken, maar evengoed voor een vertrouwd theaterpubliek, dat zee uitnodigden de gekozen stukjes Brussel beter te leren kennen.

De jury ziet Toc Toc Noc als een statement. ‘Het project gaat uit van een inspirerende visie op cultuurbeleving en stedelijkheid en trekt hierbij resoluut de kaart om voorbij de institutionele begrenzingen te werken. Er werd een radicale keuze gemaakt om ter plekke te werken, vanuit het besef van een plek niet alleen ruimte, maar ook tijd betekent. Het is een moedige keuze van KVS om kunstenaars hun werk te laten ontwikkelen in de maatschappelijke realiteit en aldus het publiek de weg te leren vinden van de schouwburg naar ook de stad en het stedelijk samenleven’.

>> naar de website.

>> meer over de Thuis in de Stad-prijs.
>> meer over de trefdag Kind in de Stad.