Het Open Data Charter – nu beschikbaar voor lokale besturen

  • 22 november 2018

Een slimme stad pakt stedelijke uitdagingen aan met het gebruik van innovatieve en ‘slimme’ toepassingen. Elk van deze toepassingen levert interessante data op waar een stad veel mee kan doen. Toch wordt deze data in de praktijk tot op vandaag niet altijd even goed benut. Vanuit het Smart Flanders-programma zet de Vlaamse overheid volop in op een beter gebruik van data. Met het Smart Flanders-programma wil het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) de 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel (VGC) volop ondersteunen in hun verdere ontwikkeling tot slimme steden. Een van de resultaten binnen het Smart Flanders-programma is het Open Data Charter. Dit Charter bevat 20 principes rond open data. Deze principes zijn erop gericht om data op een zo duurzame en open manier te ontsluiten, zodoende dat het hergebruik door derde partijen gestimuleerd wordt. Met het openstellen van data geef je immers de kans aan burgers, kleine en grote bedrijven, universiteiten en kennisorganisaties of andere partijen om aan de slag te gaan en innovatieve toepassingen te ontwikkelen. Die op hun beurt een stedelijke uitdaging kan aanpakken en zo het leven in de stad verbetert. Via de website van Smart Flanders zijn alle 20 principes van het Charter raadpleegbaar.

Het Open Data Charter kwam in samenwerking met IMEC en de centrumsteden en de VGC tot stand. Mede dankzij deze vlotte samenwerking is het Charter in de zomer van 2018 door elke centrumstad in Vlaanderen goedgekeurd én bekrachtigd. Daarnaast is het Open Data Charter ook goedgekeurd door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. Hierdoor wil ook de Vlaamse overheid het (her)gebruik van open data over al haar entiteiten versterken.

Het verhaal van het Open Data Charter mag niet alleen leven binnen de Vlaamse overheid of de 13 centrumsteden en de VGC. Ook voor andere lokale besturen en partijen kan het Charter een meerwaarde betekenen. Er zijn immers tal van goede voorbeelden beschikbaar in Vlaanderen, waar kleinere gemeenten een lokale, gemeentelijke uitdaging op een innovatieve manier hebben aangepakt. De principes uit het Charter komen immers ook van pas bij deze toepassingen. Het vertalen van de principes in de praktijk is geen gemakkelijk gegeven. Om het Open Data Charter (beter) te vertalen in de praktijk is er een draaiboek met voorbeeldclausules ontwikkeld. De clausules die hierin zijn opgenomen, kunnen gebruikt worden in aanbestedingen, concessies en contracten om met leveranciers regelingen te treffen rond open data.

Aan de hand van onderstaand filmpje willen we alvast iedereen warm maken voor het Open Data Charter en hopen dat zoveel mogelijk lokale besturen mee in het verhaal stappen van open data.