Hoedhaar

Lokeren Hoedhaar

Inbreng Vlaams stedenbeleid

 • aanleg van het park
 • aanleg van de publieke ruimte 
 • kindercrèche
 • projectsubsidie van 2.538.000 euro
 • conceptsubsidie

Mobiliteit

 • veilige en groene alternatieven voor het voet- en fietsverkeer
 • langzaam verkeer gescheiden van autoverkeer
 • autoverkeer wordt beperkt tot de randen van het gebied.

Innovatieve realisaties

 • Het hemelwater van de op te richten gebouwen en verhardingen wordt maximaal gebufferd en geïnfiltreerd op het terrein zelf in de beekvallei.
 • Cultuurhistorische elementen van de vroegere fabriekssite worden ingepast in het buurtpark en de vormgeving van de Muurwoningen. Het vroegere agrarische karakter van een deel van de site wordt ingepast in het landschapspark.
 • Sociaal veilige open ruimte met aandacht voor de beplantingskeuzes.
 • Geclusterd bouwen om een grote aaneengesloten groenruimte te behouden, bestaande uit verschillende sferen en met een grote biodiversiteit, die aansluit op de bestaande openruimtestructuur waardoor het bestaande groen wordt opgewaardeerd en de bestaande sociale woonblokken langsheen de Haarsnijderslaan worden geïntegreerd.
 • Het hanteren van de Breeam methodiek om de resultaten van duurzaamheid meetbaar te maken.

Programma

reconversie van een industriële restruimte (haarsnijderij) tot gemengde stedelijke wijk met:

 • nieuwe woningen
 • crèche
 • commerciële activiteiten (buurtwinkel…)
 • publieke randparking
 • park (37% van de oppervlakte)

Partners

 • Stad Lokeren
 • Interwaas (intergemeentelijk samenwerkingsverband)
 • Vlaamse overheid, Vlaams stedenbeleid.
 • Van Roey Project

Publieke ruimte

 • Geplande verharde publiek buitenruimte: 102.513 m²

Wonen

Gerealiseerd:

 • de bouwvergunning voor 15 muurwoningen en 75 parkappartementen
 • gestart met de bouw van de 15 muurwoningen.

Gepland:

 • 305 woongelegenheden: 183 appartementen, 37 grondgebonden woningen, 85 kavels voor zelfbouwers (waarvan een 10 tal voor collectief bouwen/wonen)

Groen

 • Geplande groenruimte: 302.208 m²
 • De groene publieke ruimte wordt ingericht als parkgebied met verschillende karakters: een buurtpark, een stadspark en een landschapspark.

Handelsruimte

 • Gepland: 920m²

Gemeenschapsinitiatieven

 • Gepland: een kindercrèche