Nieuws

foto leefstraat Gent
  • 19 december 2017

Leefstraat Gent krijgt structurele ondersteuning

Begin 2015 reikte minister Liesbeth Homans aan Leefstraat (stad Gent) de Thuis in de stad-prijs uit. Het Leefstraatexperiment laat bewoners en beleidsmakers ervaringsgericht zoeken naar een andere benadering van de straat en de openbare ruimte.
Gendarmerie Aalst Investering Sociale Infrasructuur
  • 18 december 2017

Vlaams minister Homans investeert in sociale infrastructuur.

Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans ondersteunt, in het kader van de oproep naar investeringen in sociale infrastructuur,  vijf Vlaamse steden met een subsidie voor infrastructuurprojecten die bijdragen aan het terugdringen van (kans)armoede in de stad en het verhogen van
Jeugdmonitor illustratie
  • 25 september 2017

Lancering jeugdmonitor: een stem voor kinderen & jongeren

Op donderdag 21 september 2017 lanceerden Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans en Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz de jeugdmonitor. Dit is een online bevragingstool die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt aan alle Vlaamse steden en gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Met de tool kunnen ze groepen kinderen en tieners bevragen over hoe zij wonen en leven in hun buurt, stad of gemeente ervaren.
Thematische oproep Groen
  • 19 december 2017

Vlaams minister Homans subsidieert in vijf Vlaamse steden innovatieve stadsvernieuwingsprojecten die meer groen in de stad brengen.

Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans kende vandaag de eerste editie van de thematische stadsvernieuwingsprojecten toe. Vijf Vlaamse steden ontvangen subsidies voor vernieuwende projecten om hun steden te vergroenen.
Projectsubsidies
  • 18 december 2017

8 miljoen euro voor 4 nieuwe stadsvernieuwingsprojecten

Vlaams minister van Stedenbeleid, Liesbeth Homans, ondersteunt vier nieuwe stadsvernieuwingsprojecten. De steden Brugge, Deinze, Gent en Oostende ontvangen een projectsubsidie na een gunstig advies van de expertenjury. De minister kent de steden in totaal acht miljoen euro toe.
logo infopunt publieke ruimte
  • 24 september 2017

ABB werkt samen met Infopunt Publieke Ruimte

Het Agentschap Binnenlands Bestuur sloot onlangs een samenwerkingsovereenkomst af met het Infopunt Publieke Ruimte onder impuls van de Afdeling Beleid Steden, Brussel en Vlaamse Rand. Voortaan mag ABB zich Ambassadeur Publieke Ruimte noemen. Beide organisaties willen hiermee elkaars werking uitdragen naar hun respectievelijke partners. Ook wisselen ze kennis uit rond de raakvlakken die tussen beide bestaan. Daarom schoven we even aan tafel bij onze nieuwe “collega’s”.
Foto Second Wave
  • 19 december 2017

Second Wave voor jongeren en politie

In een aantal steden is er sprake van een gespannen verhouding tussen jongeren en politiediensten. De methodiek Second Wave biedt handvaten om te bouwen aan meer dialoog en een betere verstandhouding.
Conceptsubsidies
  • 18 december 2017

3 nieuwe conceptsubsidies voor stadsvernieuwingsprojecten

Vlaams minister van Stedenbeleid, Liesbeth Homans, ondersteunt drie nieuwe stadsvernieuwingsconcepten. De steden Leuven en Antwerpen (tweemaal) ontvangen een conceptsubsidie na een gunstig advies van de expertenjury. De minister kent hen samen 270.000 euro toe.
Afbeelding SmartFlanders
  • 22 september 2017

Smart Flanders programma test slim parkeren

30% van alle stadsverkeer is zoekverkeer, waarbij chauffeurs op zoek zijn naar een parkeerplaats. Smart Flanders liet deze zomer studenten meezoeken naar een oplossing om dat te verbeteren. 
twitter thuis in de stad slideshare thuis in de stad flipboard thuis in de stad YouTube thuis in de stad