Nieuws

Affiche kick-off KETMET
  • 21 april 2017

Kuregem - De verbindende kracht van speelkoffers

Op 29 maart 2017 trapte Cultureghem vzw het nieuwe KETMET-seizoen af met een groot  openingsfeest. KETMET bevordert de sociale cohesie en geeft onderbenutte private ruimte een nuttige functie voor de hele buurt. Deelnemers kunnen kennismaken met een succesvol origineel en innoverend project: Playbox. Een voorbeschouwing!
afbeelding_urban_innovative_actions
  • 10 januari 2017

Nieuwe call voor Urban Innovative Actions: do’s en don’ts

De tweede oproep voor de Urban Innovative Actions loopt momenteel! Tot 14 april 2017 kunnen steden  innovatieve stedelijke projecten indienen in drie categorieën:  circulaire economie, stedelijke mobiliteit en integratie van migranten en vluchtelingen.
OPEK Leuven
  • 29 november 2016

Subsidies stadsvernieuwing voor Aalst, Eeklo en Leuven

Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans kende de steden Aalst, Eeklo en Leuven een projectsubsidie stadsvernieuwing toe.
  • 27 februari 2017

Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen: stand van zaken

Zoals afgesproken in  het Regeerakkoord 2014-2019 bundelt het decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen van  23 december 2016 drie financieringsstromen in een Vlaams investeringsfonds.
City of Things - Antwerpen
  • 16 december 2016

Smart Flanders-programma helpt steden smart cities te worden

Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans lanceert het “Smart Flanders-programma”. De Vlaamse overheid ondersteunt daarmee de 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel in hun ontwikkeling tot smart cities.
  • 22 november 2016

Vlaams Fonds ter stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen

Na advies van de Raad van State hechtte de Vlaamse Regering op vrijdag 18 november 2016 haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat de regels vastlegt voor de werking en de verdeling van het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen.
Winnaars Slim in de Stad-prijs 2016
  • 13 februari 2017

Antwerpen, Kortrijk en Roeselare winnen tweede editie Slim in de Stad-prijs

Antwerpen, Kortrijk en Roeselare zijn de winnaars van de Slim in de Stad-prijs 2016. Vlaams minister van Stedenbeleid, Liesbeth Homans, beloonde hen voor het meest innovatieve en creatieve concept over de stad van de toekomst.
Genk Verslimmen - winnaar slim in de Stad-prijs 2015
  • 14 december 2016

Genk zet sociale en digitale netwerken in om kansarmoede en leerachterstand terug te dringen

Genk is één van de winnaars van de eerste editie van de Slim-in-de-Stadprijs. De stad werkte een concept uit om kinderarmoede en onderwijsachterstand terug te dringen door een combinatie van sociale en digitale netwerken in te zetten.
afbeelding_urban_innovative_actions
  • 13 oktober 2016

Europa subsidieert uniek cohousingproject in Antwerpen

Het OCMW Antwerpen start met een vernieuwend cohousingproject waarbij jonge erkende vluchtelingen en jonge Antwerpenaars gedurende minstens één jaar samenwonen. Voor dit unieke cohousingsinitiatief krijgt Antwerpen Europese subsidies. Het Urban Innovative Actions-fonds van de Europese Commissie koos Antwerpen uit als laureaat van 378 inzending uit evenveel Europese steden. Een hele prestatie.
twitter thuis in de stad slideshare thuis in de stad flipboard thuis in de stad YouTube thuis in de stad