Nieuws

Kortrijk Overleie
  • 9 februari 2018

Save the date: 'Infomoment stadsvernieuwing'

Op maandag 12 maart 2018 organiseert het team stedenbeleid van het Agentschap Binnenlands Bestuur een infomoment over stadsvernieuwing oproep 2018  in het VAC Herman Teirlinck te Brussel. Hou deze namiddag alvast vrij in je agenda!
foto leefstraat Gent
  • 19 december 2017

Leefstraat Gent krijgt structurele ondersteuning

Begin 2015 reikte minister Liesbeth Homans aan Leefstraat (stad Gent) de Thuis in de stad-prijs uit. Het Leefstraatexperiment laat bewoners en beleidsmakers ervaringsgericht zoeken naar een andere benadering van de straat en de openbare ruimte.
Gendarmerie Aalst Investering Sociale Infrasructuur
  • 18 december 2017

Vlaams minister Homans investeert in sociale infrastructuur.

Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans ondersteunt, in het kader van de oproep naar investeringen in sociale infrastructuur,  vijf Vlaamse steden met een subsidie voor infrastructuurprojecten die bijdragen aan het terugdringen van (kans)armoede in de stad en het verhogen van
stadsmonitor_maart2018
  • 25 januari 2018

Voorstelling Gemeente- en Stadsmonitor

Op 19 maart 2018 lanceert het Agentschap Binnenlands Bestuur samen met het departement Kanselarij en Bestuur (DKB) de Gemeente- en Stadsmonitor in het ICC Gent.
Thematische oproep Groen
  • 19 december 2017

Vlaams minister Homans subsidieert in vijf Vlaamse steden innovatieve stadsvernieuwingsprojecten die meer groen in de stad brengen.

Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans kende vandaag de eerste editie van de thematische stadsvernieuwingsprojecten toe. Vijf Vlaamse steden ontvangen subsidies voor vernieuwende projecten om hun steden te vergroenen.
Projectsubsidies
  • 18 december 2017

8 miljoen euro voor 4 nieuwe stadsvernieuwingsprojecten

Vlaams minister van Stedenbeleid, Liesbeth Homans, ondersteunt vier nieuwe stadsvernieuwingsprojecten. De steden Brugge, Deinze, Gent en Oostende ontvangen een projectsubsidie na een gunstig advies van de expertenjury. De minister kent de steden in totaal acht miljoen euro toe.
luchtfoto stad
  • 19 december 2017

Oproep ‘City of Things’ - Slimme steden en gemeenten

Begin 2017 bouwden Vlaanderen, Stad Antwerpen en Imec samen ‘City of Things’ uit, een digitale stad verweven met de werkelijke stad om de mogelijkheden van smart cities te onderzoeken. In die proeftuin testten gebruikers de technologie uit in de praktijk.
Foto Second Wave
  • 19 december 2017

Second Wave voor jongeren en politie

In een aantal steden is er sprake van een gespannen verhouding tussen jongeren en politiediensten. De methodiek Second Wave biedt handvaten om te bouwen aan meer dialoog en een betere verstandhouding.
Conceptsubsidies
  • 18 december 2017

3 nieuwe conceptsubsidies voor stadsvernieuwingsprojecten

Vlaams minister van Stedenbeleid, Liesbeth Homans, ondersteunt drie nieuwe stadsvernieuwingsconcepten. De steden Leuven en Antwerpen (tweemaal) ontvangen een conceptsubsidie na een gunstig advies van de expertenjury. De minister kent hen samen 270.000 euro toe.
twitter thuis in de stad slideshare thuis in de stad flipboard thuis in de stad YouTube thuis in de stad