Nieuws

Lotus
  • 1 juni 2018

De Lotus: interdisciplinariteit en kruisbestuiving tussen kunst en technologie in de publieke ruimte

Hoe kan technologie een meerwaarde betekenen voor de stad en samenleving?
verloren fabrieksgebouwen
  • 15 mei 2018

Oproep: Leegstaande gebouwen gezocht!

Elke dag gaat circa 6 ha open ruimte op de schop. Tegelijk gaat veertig percent van de materiaalstromen naar bouwprojecten. Dit kan en moet beter! Ligt er in jouw gemeente een leegstaand winkelpand, overheidscomplex, schoolgebouw of een verlaten wijk?
Leuven Vaartkom
  • 26 maart 2018

Het stedenbeleid belicht: de stad als laboratorium en inspiratiebron voor lokale besturen

De kersverse eerste ‘digitale’ BinnenBand, het blad van het Agentschap Binnenlands Bestuur, is volledig gewijd aan het Vlaams stedenbeleid. Het nieuwe nummer brengt de stad als laboratorium en inspiratiebron voor lokale besturen.
Scheldekaaien
  • 1 juni 2018

Zie ik de lichtjes van de Schelde(kaaien)...

Voor Antwerpenaren zijn de Scheldekaaien de mooiste parking van West-Europa. Voor de neutrale waarnemer, zonder de Antwerpse zin voor overdrijving, een banale parkeerstrook waar je blij mag zijn als  je je auto er droog kan terugvinden.
open data
  • 4 mei 2018

Open data als bron van innovatieve tools

Hoe kan je als overheid innovatie aanmoedigen? Dit kan door gegevens als open data ter beschikking te stellen. Op deze manier kan elke burger, onderneming, onderzoeksinstelling, enz. met gegevens aan de slag om nieuwe toepassingen of apps te ontwikkelen.
cover stadsmonitor
  • 26 maart 2018

Lancering gemeente- en stadsmonitor en publicatie stadsmonitor 2017

Het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen lanceerden op 19 maart de gemeente- en stadsmonitor. Voor de 13 centrumsteden is het de zesde editie. Een 200-tal indicatoren meten de leefkwaliteit en de duurzame ontwikkeling van de steden.
Kortrijk parkeert slim
  • 1 juni 2018

Kortrijk parkeert slim

Rondrijden in Kortrijk. Vroeger was het geen pretje. De nieuwe, slimme aanpak moet daar verandering in brengen. Technologie wijst je de weg naar de gepaste parkeerplaats. Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte. Stad Kortrijk geeft zelf het voorbeeld.
Thematische oproep Groen
  • 6 april 2018

Thematische oproep 2017 ‘Groen in de Stad’

De thematische oproep mikt op kleinschalige en vernieuwende stadsvernieuwingsprojecten die inspelen op specifieke stedelijke uitdagingen. Deze subsidiestroom laat toe vlot in te spelen op uitdagingen. Thematische stadsvernieuwingsprojecten hebben daarom een experimenteel en innovatief karakter.
kindtekening
  • 26 maart 2018

Aanpak van grootstedelijke problematiek in Halle: meer ‘naft’ voor NAFT

Samen met Vilvoorde en Dilbeek ontvangt Halle sinds vorig jaar extra middelen voor het managen van de grootstedelijke problematiek die binnensijpelt vanuit het Brusselse. Eén van de initiatieven die de stad daarmee ondersteunt, is het project NAFT.
twitter thuis in de stad slideshare thuis in de stad flipboard thuis in de stad YouTube thuis in de stad