Slim in de Stad-prijs

De Slim in de Stad-prijs is een wedstrijd tussen de dertien centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel. Deze prijs beloont het meest innovatieve en creatieve concept over de stad van de toekomst. Het prijzengeld bedraagt 150.000 euro en wordt toegekend aan maximaal drie concepten.

Jurering

De jurering gebeurt door een jury die bestaat uit vertegenwoordigers van de steden (en Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel) en uit deskundigen.

Beoordelingscriteria

De concepten worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

  • Het innovatieve karakter van het concept;
  • Het duurzame karakter van het concept: aandacht voor economische, sociale, technologische of ecologische elementen;
  • Originaliteit en attractiviteit van de voorstellingswijze van het concept;
  • De mate waarin het concept inzet op samenwerking tussen stadsdiensten, overheidsniveaus, academische wereld,…;
  • De voorbeeldfunctie van het concept.

Minister Homans reikt ‘Slim in de Stad-prijs 2017’ uit