Slotevent Smart Flanders-programma

  • 18 oktober 2019

Op 12 december 2019 organiseert het team Stedenbeleid van het Agentschap Binnenlands Bestuur een slotevent van het Smart Flanders-programma in het auditorium ‘Romain Deconinck’ van het VAC Gent.

In december 2016 ging het Smart Flanders-programma van start. Het programma dient als ondersteuningsprogramma voor de 13 Vlaamse centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) (Brussel) in hun groei naar slimme steden. De nadruk ligt op het (beter) gebruik van open data. De concrete uitvoering en coördinatie van het programma ligt in handen van het strategisch onderzoekscentrum imec.

Het programma probeerde om aansluiting te zoeken bij andere slimme steden-gerelateerde programma’s zoals de ‘City of Things’-oproep van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Maximale samenwerking met Vlaamse entiteiten en actoren stond voorop. Dit gebeurde o.a. met het Kenniscentrum Vlaamse Steden en de VVSG. Daarnaast is er dankzij verscheidene klankbordgroepen ook het contact aangegaan met andere organisaties, ondernemingen en overheidsinstanties om samen te werken binnen het Smart Flanders-programma.

Na drie jaar bereikte het Smart Flanders-programma tal van verwezenlijkingen. Maar vanuit een andere bril bekeken was het vooral een heus leertraject voor zowel de Vlaamse centrumsteden en de VGC, als voor de Vlaamse overheid.

Tijdens dit slotevent kom je meer te weten over de belangrijkste bevindingen van het programma, alsook de betekenis van het programma voor de Vlaamse centrumsteden en de VGC.

Naast de bevindingen van het programma staan we stil bij twee zaken:

  • het beheer van data binnen het bestuur;
  • de grotere digitale transformatie, waarmee zowel grote, als kleine besturen mee te maken krijgen.

Twee keynotesprekers gaan hier dieper op in:

  • Pieter Jan De Boer van Dialogic verduidelijkt het beheer van stedelijke data. Hij doet dit aan de hand van enkele cases van grote en kleine Nederlandse steden;
  • Linda Kool van het Rathenau Instituut licht het grotere verhaal van digitaliseren toe.

Bart Somers, Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen geeft het slotwoord.

Programma

13.00 - 13.30 u.
Onthaal

13.30 - 13.40 u.
Welkomstwoord – Jeroen Windey, administrateur-generaal Agentschap Binnenlands Bestuur

13.40 - 13.55 u.
De voornaamste resultaten van het Smart Flanders-programma – Nils Walravens, imec

13.55 - 14.05 u.
Ervaringen uit het Smart Flanders-programma – Jolien De Boodt, stad Sint-Niklaas & Tim Guily, stad Leuven

14.05 - 14.50 u.
Keynote: ‘Regie op data uit de stad’ – Pieter Jan De Boer, Dialogic

14.50 - 15.35 u.
Keynote: ‘Waardevol digitaliseren’ – Linda Kool, Rathenau Instituut

15.35 - 15.50 u.
Q&A

15.50 - 16.00 u.
Slotwoord – Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

16.00 - 16.45 u.
Receptie

inschrijvingsformulier