Smart Flanders programma test slim parkeren

  • 22 september 2017

30% van alle stadsverkeer is zoekverkeer, waarbij chauffeurs op zoek zijn naar een parkeerplaats. Smart Flanders liet deze zomer studenten meezoeken naar een oplossing om dat te verbeteren. 

Ongeveer 30% van al het verkeer in een stad komt van mensen die op zoek zijn naar een parkeerplaats. Het beter informeren van automobilisten kan mee een oplossing bieden om dat hoge percentage terug te dringen. Deze zomer werkten studenten aan het stadsoverschrijdend en gestructureerd ter beschikking stellen van stedelijke parkeerdata. Het initiatief kadert in een eerste datapiloot voor het Smart Flanders programma. 

Door parkeergegevens in steden open te stellen en slimmer te benutten kan je als stad het zoekverkeer voor parkeren verminderen, leegstaande parkeerplaatsen beter benutten (bijvoorbeeld parkings ‘s nachts openstellen voor buurtbewoners), de mobiliteitsgeleiding proactief en flexibel aanpassen op basis van parkeerinzichten, een betere verkeersinfo voorzien voor evenementen, enz. Real-time parkeerdata kunnen op die manier bijdragen aan het verminderen van verkeersdrukte, het verhogen van de luchtkwaliteit en het verbeteren van de verkeersveiligheid op bepaalde plaatsen in de stad.

Op open Summer of Code werkten studenten mee aan een oplossing. Onder begeleiding van IMEC ontwikkelden ze een prototype en analytisch model op basis van real-time en historische parkeerdata. Ze testten het prototype met de parkeerdata van Gent, Kortrijk, Leuven en Sint-Niklaas. Uiteindelijk willen ze zoveel mogelijk steden betrekken bij het initiatief. Ook de NMBS is bereid de data voor haar parkings aan te leveren.

Door de visualisatie-oefening van wat mogelijk is met real-time parkeerdata, wil het Smart Flanders-programma de verschillende partners stimuleren en sensibiliseren om parkeergegevens op een gestandaardiseerde manier open te stellen. Zo kunnen nadien private (app)ontwikkelaars, organisaties of burgers interessante toepassingen ontwikkelen met die data. Binnenkort schrijft IMEC nog een handleiding uit met uitleg over hoe ontwikkelaars en andere geïnteresseerden de gegevens best kunnen gebruiken.

De grote meerwaarde aan het prototype is dat het voor een eerste maal ook historische data mee openstelt. Hierdoor kunnen we trends bestuderen en toekomstgericht beleid onderbouwen. Eénmalige verkeerstellingen, bezoekers- en passantentellingen, luchtkwaliteitsmetingen leveren vaak eerste beleidsinzichten op, maar het is pas door meerdere metingen te vergelijken en open data te koppelen dat we de voortgang echt kunnen monitoren.