Stadsvernieuwing

Stadsvernieuwingsprojecten zijn innoverende projecten die:

  • een hefboomfunctie vervullen voor een stadsdeel en
  • de algemene leefkwaliteit van het stadsdeel wezenlijk verhogen.

De Vlaamse overheid verleent de steden:

  • subsidies voor stadsvernieuwingsprojecten
  • advies en deskundige begeleiding.