Studienamiddag sociale cohesie

  • 27 mei 2019

Op dinsdag 26 maart 2019 vond de studienamiddag ‘Sociale Cohesie’ in Kazerne Dossin plaats. Deze studienamiddag, georganiseerd door het Team Stedenbeleid van het Agentschap Binnenlands Bestuur, stond in het teken van de databank sociale samenhang. Deze digitale databank werd eind 2018 gelanceerd en kadert in het actieplan ter preventie van de gewelddadige radicalisering en polarisering.

In het plenaire gedeelte kregen de aanwezigen een korte toelichting over het gebruik van de digitale databank. Er werd stilgestaan bij de kadering, de leeswijzer van de databank en de selectiecriteria waaraan de gekozen projecten voldoen. De databank is een plek waar andere lokale besturen en geïnteresseerden ook zelf suggesties kunnen geven van inspirerende praktijken. Via databank sociale samenhang nodigen we iedereen uit om alvast een kijkje te nemen naar de projecten die zijn opgenomen. Weldra volgen er nieuwe projecten. We trachten de gekozen projecten steeds zo up-to-date mogelijk te houden.

Na de toelichting over de databank gaven Rachid Habchi en collega Rogier een presentatie over de bondgenotenmethodiek die in Utrecht is uitgewerkt. Deze methodiek brengt op een informele manier verschillende gemeenschappen samen met de gemeente en politie om een vertrouwensband te creëren die nadien bij crisissen gebruikt kan worden. Jammer genoeg vond de week voordien een aanslag plaats op een Utrechtse tram, waardoor dit bondgenootschap op de proef werd gesteld. Mede dankzij de bondgenotenmethodiek is de situatie niet verder geëscaleerd tussen de Utrechtse gemeenschappen. Momenteel wordt de bondgenotenmethodiek verder verspreid binnen Nederland.

Na het plenaire gedeelte kregen de deelnemers de kans om zich te verdiepen in twee workshops. In de workshop ‘Jongeren’ kregen de deelnemers een uiteenzetting over de projecten ‘PleinPatrons’ en ‘Second Wave’. ‘PleinPatrons’ is een project waarbij jongeren uit de buurt opgeleid worden tot animator. Nadien worden deze jongere ingezet om op de buurtpleintjes de sociale cohesie, toegankelijkheid en veiligheid te vergroten. Met het project ‘Second Wave’ richt de stad Vilvoorde zich op de verbetering van de relatie tussen jongeren en politie. Zij doen dit in een workshopsetting waarbij ze op een toneel gebaseerde benadering een betere relatie tussen deze twee groepen bewerkstelligen. In de workshop ‘Buurt/wijk’ kwam het Gentse  stadsvernieuwingsproject van de Standaertsite aan bod. Dit stadsvernieuwingsproject vormde een oude doe-het-zelfzaak om tot een ontmoetingsplek voor de buurt.

Hierboven alvast de presentaties van de projecten  uit de workshops. Zodra we een presentatie van de bondgenotenmethodiek hebben ontvangen, publiceren we dit op deze pagina.