Subsidies duurzaam materialenbeheer bij lokale besturen

 • 22 juni 2017

De Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) subsidieert jaarlijks (inter)gemeentelijke projecten die op een innovatieve manier aan de slag gaan met duurzaam materialenbeheer. Daarmee willen ze de circulaire economie in steden en regio's stimuleren. Innovatieve projecten vormen een aanvulling op een gedegen afvalinfrastructuur. Ze stimuleren de zoektocht naar nieuw en effectief beleid door:

 • onderzoek;
 • samenwerking;
 • thematische vernieuwing;
 • technologische ontwikkelingen.

Welke projecten en thema's meer kans maken, is niet op voorhand afgebakend. Alle ideeën zijn welkom, op voorwaarde dat ze niet onder andere subsidieregelingen vallen én dat ze vernieuwend zijn. Invalshoeken die bijvoorbeeld in aanmerking komen:

 • voedselverspilling tegengaan;
 • duurzaam wonen en bouwen;
 • deeleconomie ondersteunen;
 • hergebruik, reparatie, recyclage en alternatieve vormen van selectieve inzameling stimuleren;
 • voorstellen die nieuwe doelgroepen aanspreken;
 • andere logistieke oplossingen uitproberen;
 • investeren in technologische ontwikkeling.

Alles wat de lokale kringloop groeikansen biedt, hoort thuis in deze niet-limitatieve lijst.

Een jury beoordeelt de projectideeën en selecteert de meest veelbelovende initiatieven. Vervolgens werkt de initiatiefnemer een projectidee uit tot een volwaardig projectvoorstel en daarna valt er een definitieve beslissing over de ondersteuning. De subsidie dekt maximaal 50% van de projectkosten, waaronder de reële loonkosten, werkingskosten en externe diensten. OVAM werkt graag mee aan die projecten om bij te leren en goede praktijken te delen met andere gemeenten.

Tussen eind 2014 en eind 2017 behandelde de jury 51 projectideeën, daarvan selecteerde ze er 23. De oproep van 2017 leverde al zeven nieuwe potentiële projecten op.

Ondertussen werkte OVAM al enkele succesvolle ideeën verder uit. Enkele voorbeelden die middelen ontvingen of aan wie OVAM expertise verleende:

Financiële ondersteuning lokale besturen: Afval- en materialenbeleid OVAM