Thematische oproep 2017 ‘Groen in de Stad’

De thematische oproep mikt op kleinschalige en vernieuwende stadsvernieuwingsprojecten die inspelen op specifieke stedelijke uitdagingen. Deze subsidiestroom laat toe vlot in te spelen op uitdagingen. Thematische stadsvernieuwingsprojecten hebben daarom een experimenteel en innovatief karakter. Voor de realisatie krijgen de projecten drie jaar de tijd. In de binnenstad is er vaak weinig ruimte voor de inplanting van klassieke groenvoorzieningen. De oproep 2017 mikt op ‘vergroenen’ om de fysieke uitstraling, de leefbaarheid en de ecologische duurzaamheid van de stad te verbeteren. Omwille van de beperkte vrije ruimte in de Vlaamse steden, wordt gezocht naar innovatieve initiatieven die vertrekkend van de compacte stad creatieve oplossingen aanreiken.

Op 15 december 2017 keurde de Vlaamse regering vijf projectsubsidies goed.