Visietraject stedenbeleid

  • 25 juni 2019

Ongeveer vijftien jaar na het Witboek De Eeuw van de Stad -zowat het startschot voor een Vlaams stedenbeleid- is de tijd rijp voor een nieuwe, frisse kijk op de richting die Vlaanderen uit moet met haar stedenbeleid. In opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft Idea Consult aan de hand van een visietraject een aanzet gegeven voor een geactualiseerde Vlaamse beleidsvisie steden, met dit eindrapport als resultaat. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met een aantal experten, steden, overheden en organisaties. Het eindrapport wijst ons erop dat een aantal stedelijke problematieken nog steeds overeind zijn gebleven, terwijl  nieuwe uitdagingen en opportuniteiten opgang maken, denk aan circulaire stromen, duurzame energie, nieuwe economie, …