Vlaamse steden, sterke partners in de EU Urban Agenda

  • 21 april 2017

De Europese Urban Agenda krijgt vorm in de zogenaamde EU-partnerschappen. De Vlaamse steden zijn daarin heel actief. Begin deze maand duidden de Directeurs-Generaal voor stedenbeleid van de diverse EU lidstaten Roeselare aan als mede-coördinator van een nieuw partnerschap over energietransitie. Antwerpen treedt toe tot het al even nieuwe partnerschap rond duurzaam landgebruik.

De Europese Commissie werkt samen met steden, regio’s, lidstaten en partnerorganisaties aan een betere en sterkere stedelijke component in het Europese beleid. Het overleg vindt plaats in EU partnerschappen. Elk partnerschap focust op verbetering in drie gebieden: 

  • betere regelgeving;
  • beter gebruik van subsidies en financiële instrumenten;
  • betere kennisuitwisseling.

Hoe gaan ze daarbij te werk? Alles begint met een inventarisatiefase om de meest dringende en concrete uitdagingen te detecteren. Daarna beschrijven ze de opportuniteiten, knelpunten en actiegebieden. Dat gebeurt in eerste instantie in een Roadmap en vervolgens in een concreet actieplan. Tijdens de laatste fase van het partnerschap voeren ze het actieplan uit. Elk partnerschap loopt drie jaar.

Op 4 april 2017 keurden de Directeurs-Generaal voor stedenbeleid van de diverse EU lidstaten twee nieuwe EU-partnerschappen goed. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor twee Vlaamse steden. Roeselare wordt mede-coördinator voor het nieuwe EU partnerschap over ‘Energietransitie’ en Antwerpen neemt deel aan het nieuwe EU partnerschap rond ‘Duurzaam landgebruik’. Daarmee zitten de Vlaamse steden in het koppeloton om deel te nemen aan de Urban Agenda. 

Naast Roeselare en Antwerpen participeren Kortrijk (Stedelijke armoede) en Gent (Werk en vaardigheden in de lokale economie) aan de al bestaande EU partnerschappen. Niet alleen steden nemen daar trouwens aan deel, ook agentschappen kunnen belangrijke partners zijn. Zo zetelt onze openbare afvalstoffenmaatschappij OVAM in de Europese samenwerking rond ‘Circulaire economie’. 

Wil je de EU partnerschappen opvolgen, dan kan dat voortaan via de nieuwe portaalsite. Daar kan je gericht thema’s volgen en ook zelf suggesties doen.

Een laatste stand van zaken over de al opgestarte EU partnerschappen vind je hieronder.