‘Zachte mobiliteit en multimodaliteit’ - Thematische stadsvernieuwingsprojecten 2019

  • 23 januari 2020

Een thematisch stadsproject is een kleinschalig en vernieuwend stadsproject, dat inspeelt op één of meerdere specifieke stedelijke uitdagingen. Voor de thematische oproep 2019 ‘Zachte mobiliteit en multimodaliteit’' werden 10 dossiers ingediend. In december 2019 kende de Vlaamse Regering aan vier geselecteerde projecten een thematische projectsubsidie toe, voor een totaalbedrag van 1.200.000 euro: Aalst, Buurtvelden en mobiliteitshub Erembodegem (280.000 euro), Antwerpen, Slimme Schakels, de mobiliteitsknooppunten van morgen (324.000 euro), Geel, Fiets Hup (500.000 euro); en Gent, Fietsparkeren binnen multimodale - Slimme schakels, de mobiliteitsknooppunten van morgen (96.000 euro).

Aalst – Buurtvelden en mobiliteitshub Erembodegem

Het project ‘Buurtvelden en mobiliteitshub Erembodegem vormt een onderdeel van het masterplan dat de stad Aalst dit jaar ontwikkelde voor haar deelgemeente Erembodegem. Één van de ambities daarin is om Erembodegem om te vormen tot een fietsdorp. Daartoe wil de stad Aalst de buurtvelden en binnengebieden onder de loep nemen. Doel is om een kwalitatieve functie te kunnen vervullen en om de leefbaarheid te verbeteren. Enkel de vier grootste binnengebieden zijn nog beperkt bebouwbaar. De kleinere worden gevrijwaard en ingericht ten dienste van de omliggende bebouwing. Het groen wordt er aantrekkelijker gemaakt en de trage wegen, die het gebied doorkruisen, worden opgewaardeerd en eventueel uitgebreid. De buurtvelden worden via veilige oversteken met elkaar verbonden en vervolgens aangetakt op een grootschaligere ladderstructuur van fietsverbindingen. Die ladderhoofdstructuur moet Erembodegem beter verbinden met Aalst, de aanpalende groengebieden en de ruimere regio.

Antwerpen – Slimme schakels, de mobiliteitsknooppunten van morgen

Om de bereikbaarheid te garanderen en de ambitieuze modal split 50-50 te realiseren, zet de stad Antwerpen maximaal in op ‘combimobiliteit’ en ‘multimodaliteit’. De stad wil de bewoners ertoe brengen om voor elke verplaatsing het meest aangewezen vervoermiddel te gebruiken. In veel gevallen biedt een combinatie van vervoermiddelen de meeste voordelen. Een naadloze connectiviteit is daarvoor een belangrijke voorwaarde.

Met de subsidie wil de stad Anrtwerpen de drempels tussen (en naar) de modi verlagen door te werken aan de heraanleg van mobiliteitsknooppunten naar ‘Slimme Schakels’. Slimme schakels zijn prima bereikbaar en integraal toegankelijk, compact, goed intern georganiseerd qua zichtlijnen en looplijnen, vlot ‘leesbaar’ en herkenbaar, hebben een multimodaal mobiliteitsaanbod (met ruime en veilige fietsenstallingen, deelmobiliteit, etc.), een aantrekkelijk dienstenaanbod (met wifi, lockermuur, superette op de hoek, …), zijn zeer comfortabel, sociaal veilig en verkeersveilig, … Door een efficiënte en kwaliteitsvolle aanleg en inrichting van de knooppunten wint de reiziger tijd, wordt tegemoetgekomen aan de kwaliteits- en comforteisen tijdens de deur-tot-deur verplaatsing en vergroot de kans op een omschakeling naar combimobiliteit. Slimme Schakels maken ook maximaal gebruik van de digitale mogelijkheden van vandaag en morgen. Het mobiliteitsknooppunt biedt op een overzichtelijke manier alle nuttige informatie over de verdere ritten en aansluitingen (vb. (real-time) informatie over openbaar vervoer en deelsystemen) en over de buurt, maar verzamelt en verstuurt ook allerhande relevante informatie voor de overige gebruikers (bijvoorbeeld hoeveel ‘velo’s’/lockers/fietsenstallingen… er nog beschikbaar zijn, mogelijkheid om te reserveren,...). De stad wenst van haar knooppunten ook attractiepolen te maken met (potentieel) een grote invloed op de stedelijke dynamiek in hun omgeving. Slimme Schakels zijn dus niet enkel infrastructureel, maar vormen ook nieuwe ankerplaatsen in de wijken die een meerwaarde vormen voor de wijken en visitekaartjes zijn voor het leven in de stad.

Geel – Fiets Hup!

Het projectgebied, het centrumgebied van Geel, omvat ongeveer 6 km². Aan de buitenrand van dit kerngebied wil de stad multihubs of mobipunten realiseren op zes stedelijke toegangspoorten: (1) NMBS-station, (2) Algemeen Ziekenhuis St. Dimpna, (3) innovatiecampus Thomas More, (4) intercommunale IOK, (5) zone Sanofi/Cipal en (6) sportterreinen De Leunen. In deze mobipunten maakt de stadsbezoeker de overgang van gemotoriseerd verkeer naar zachte mobiliteit om met een (deel)fiets het traject naar de binnenstad te vervolgen. In de binnenstad worden eveneens zes hubs gecreëerd: (1) stadspark, (2) parking Nieuwstraat, (3) CC De Werft, (4) Openbaar zwembad, (5) De Bogaard en (6) het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis. Deze mobipunten worden enkel uitgerust met (deel)fietsen. Ze zijn gesitueerd op openbare plaatsen met dagelijks enkele honderden bezoekers en omvatten het kernwinkelgebied van de stad Geel.

Een fijnmazig fietsnetwerk, waar de fietser de primaire weggebruiker is, verzorgt de connectie tussen buitenrand en kern. Het netwerk van fietsvriendelijke wegen wordt uitgebreid en bestaande trage wegen krijgen een upgrade in infrastructuur en signalisatie. Het project ‘Fiets Hup’ kadert binnen een ruimer fietsbeleid van de stad Geel.

Gent – Fietsparkeren binnen multimodale Slimme schakels, de mobiliteitsknooppunten van morgen

Het mobiliteitsbedrijf van de stad Gent en het EVA De Fietsambassade Gent vzw willen met het project ‘Fietsparkeren binnen multimodale Slimme schakels, de mobiliteitsknooppunten van morgen’ het fietsparkeren kwalitatief uitbouwen en innovatieve dienstverlening aan de gebruiker aanbieden.

Op twee plaatsen bouwt de stad Gent een afgesloten fietsstalling met een toegangscontrole via badges en QR-codes. Er zullen minimaal 40 fietsstallingen worden gecreëerd. Naast plaats voor (buitenmaatse) fietsen voorziet de stad Gent afsluitbare lockers, een diefstalveilig ophangsysteem voor kleren en helmen, oplaadpunten voor elektrische fietsen en een fietspomp. De stad Gent ontwikkelt een online beheerssysteem waarop gebruikers de beschikbaarheid kunnen controleren, reserveren en betalen.

Het experimenteel aspect van dit project is een testopstelling met een aanbod van mobiel fietsherstel in de afgesloten fietsenparking. De gebruiker kan op afroep mobiel herstel vragen waarbij de eigenaar van de fiets niet aanwezig moet zijn en waar de sleuteloverdracht door een smart sleutelkluis kan gebeuren. De gebruiker kan online een aanvraag voor bepaalde basisherstellingen doen. De Fietsambassade stuurt deze vraag door naar de geïnteresseerde (mobiele)fietsherstellers en fietshandelaars.

Een positieve evaluatie leidt tot het uitrollen van het project over de rest van Gent.