4 miljoen euro voor oproep City of Things

  • 24 juni 2019

Op 21 juni werd de tweede oproep City of Things gelanceerd om lokale besturen aan te zetten hun stad of gemeente ‘slim’ te maken. Ook deze keer wordt 4 miljoen euro vrijgemaakt om Vlaamse steden en gemeenten te helpen uitzoeken wat Smart City of Internet of Things voor hen kan betekenen. Een project kan tot 300.000 euro steun krijgen om een heel (innovatie)traject te doorlopen, samen met ondernemingen testcases op te zetten en een aanbesteding voor te bereiden en effectief te gunnen.

We leggen ook de link naar het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). Als tijdens het project blijkt dat het ambitieniveau en de budgetten de oproep City of Things overstijgen, kunnen de projecten de resterende tijd en een deeltje van de middelen gebruiken om een PIO-aanvraag voor te bereiden.

Steden en gemeenten kunnen hun aanvraag indienen tot 1 oktober 2019, 12u.

Meer informatie