7de ‘Child in the City’ conferentie van start in Odense

  • 25 september 2014

Van 29 september tot 1 oktober 2014 is Odense (Denemarken) de plaats bij uitstek voor alle actoren die betrokken zijn bij, of zich richten op een kindvriendelijke beleid in steden. Sven De Visscher licht op het congres de visietekst ‘Kinderen en jongeren als medeburgers in een duurzame en leefbare stad’ toe en het afgelegde traject om deze visie te integreren in de Stadsmonitor. Daarnaast komen 5 andere Vlaamse sprekers aan het woord.

Sven De Visscher en Didier Reynaert van de Hogeschool Gent stelden in opdracht van Thuis in de Stad een visietekst op over 'Kinderen als medeburgers in een duurzame en leefbare stad'. De visietekst is opgemaakt naar aanleiding van de nieuwe Stadsmonitor die in 2015 verschijnt. De Stadsmonitor wordt dan immers aangevuld met een kindfocus. Daardoor wordt de duurzaamheid en leefbaarheid van onze steden niet alleen in kaart gebracht op basis van de leefwereld van volwassenen maar ook op die van kinderen.

Vlaamse sprekers op de Child in the City conferentie:

  • Sven De Visscher, Hogeschool Gent: Developing a child focus within the Flemish City Monitor
  • Marianne Labre, Stad Gent:Integrated Youth Oriented Policy in the city of Ghent
  • Wouter Vanderstede, Kind en Samenleving: Building child friendly public space in Flanders - A critical overview of strategies and planning concepts implemented by Flemish cities
  • Peter Dekeyser, Kind en Samenleving: Picto play, a public space designing tool for children
  • Lies Lambert, Mobiel 21 vzw: Little city trips – a tool to map child friendly places and routes in the city
  • Raf Verbruggen, De Ambrassade: ‘Well Played!’-Charter guarantees a positive play climate in local communities in Flanders (poster)

Meer info:

Naar de website Child in the City conference

Lees meer over de kindfocus in de Stadsmonitor

Lees meer over 'Kinderen en jongeren als medeburgers in een duurzame en leefbare stad'