Campagne Zomerstraten

  • 26 juni 2020

Veel bewoners herontdekten de afgelopen maanden hun buurt en het belang van samenhorigheid. Maar inwoners moeten zich de komende maanden nog houden aan de nodige veiligheidsmaatregelen. Nu vele evenementen zijn geannuleerd en vakantieplannen geschrapt, biedt de kleinschaligheid van de straat of het pleintje in de buurt immers de uitgelezen kans tot ontmoeting in een veilige omgeving.

Zomerstraten geven aan buurtbewoners de vrijheid om vorm te geven aan hun eigen straat. Denk maar aan meer ruimte om te spelen & bewegen, te ontmoeten& ontspannen, te zorgen voor meer groen & water of mobiliteit te herdenken.

Om zeker te zijn van die veilige omgeving, werden richtsnoeren opgesteld zodat organisatoren, deelnemers en lokale besturen weten aan welke maatregelen ze moeten voldoen. Denk bijvoorbeeld maar aan het vermijden van een generatiemix. Ze bouwen maximaal voort op bestaande protocollen en richtlijnen en ze werden opgesteld in samenwerking met de virologen en de provinciegouverneurs.

Om de lokale besturen te ondersteunen, is voorzien in gestandaardiseerde modelbesluiten die de colleges  van Burgemeester en Schepenen kunnen  gebruiken om een Zomerstraat mogelijk te maken.

Voor alle mogelijke informatie kan je terecht op zomerstraat.vlaanderen.
Heb je vragen, dan kan je een mail sturen naar info@zomerstraat.vlaanderen.