Europese week van de regio's en de steden

  • 18 oktober 2019

Van 7 tot 10 oktober vond de 17de editie van het jaarlijkse 4-daagse evenement “European Week of Regions and Cities” plaats in Brussel. Dit gebeuren is uitgegroeid tot een belangrijk platform voor het regionale EU-beleid. De deelnemers waren een mix van lokale beleidsmakers, academici, vertegenwoordigers van bedrijven, journalisten en politici. In totaal namen 6000 deelnemers deel aan meer dan 100 workshops. Daarnaast boden verschillende infostanden de gelegenheid tot verdieping en netwerking.

De veelheid van informatie werd opgebouwd rond twee hoofdthema’s:

  • het belang van steden en regio’s voor de toekomst van Europa;
  • de vijf doelstellingen van het nieuwe cohesiebeleid: (1) Europa dichter bij de burgers, (2) slimmer Europa, (3) groener Europa, (4) beter verbonden Europa en (5) socialer Europa.

De workshops benaderden deze thema’s vanuit verschillende invalshoeken: (1) dataverzameling en ontsluiting, (2) digitale ontwikkelingen en (3) goede praktijken.

Het merendeel van workshops focusten op het belang van op feiten gebaseerd beleid. Het gebruik en faciliteren van open data door Eurostat en de European Data Portal kwamen aan bod. Beide instellingen waren met een informatiestand op het evenement aanwezig.

Belangrijke doelstellingen waren:

  • het optimaal benutten van het momentum voor open data;
  • het ondersteunen van lidstaten in het realiseren en promoten van open data;
  • het ondersteunen van “EU data sharing”;
  • innovatieve besluitvorming.

Een sessie rond de EUdatathon gaf informatie over enkele interessantste pilootprojecten die deelnamen aan deze competitie. EUdatathon wil het gebruik van open data onder de aandacht brengen. Voorbeelden van inzendingen waren het verwerken van documentendatabases via “natural language processing “ of van toepassingen om een ecologische levensstijl te stimuleren. Tevens was er een uitgebreide sessie om het gebruik van “big data” in de gezondheidssector toe te lichten. Een aantal voorbeelden van het gebruik van big data om een gezonde levensstijl aan te moedigen passeerden de revue.

Het belang van digitalisering en de verdere opschaling van innovatieve oplossingen voor betere dataontsluiting en beleidsondersteuning kwam eveneens uitgebreid aan bod. Eurocities, Open & Agile Smart Cities (OASC), European Network of Living Labs, het Europees Comité van de Regio’s en de Europese Commissie erkennen de noodzaak om hierover samen te werken over de beleidsniveaus heen. Ze willen de digitale transformatie versnellen. Momenteel stellen ze een gezamenlijke verklaring op die de opschaling van open, interoperabele en grensoverschrijdende platformen mogelijk moet maken. Er werd al consensus bereikt over zes te volgen principes. Drie van deze principes zijn een burgergerichte aanpak, het promoten van open standaarden en het zien van technologie als een middel en geen doel op zich. De overige drie kunnen teruggevonden worden in de ambitieuze declaratie: https://openlivinglabdays.com/wp-content/uploads/2019/08/Joint-Declaration.pdf.

De slimme stad en bij uitbreiding slimme regio’s vormden daarnaast het onderwerp van verscheidene workshops. Goede praktijken, streven naar duurzaamheid, toekomstperspectieven en mogelijke innovaties vormden de basis voor presentaties en discussie rond dit topic.

Het belang van een krachtige, coherente communicatie om Europa dichter bij de burger te brengen was een focus bij uitstek op deze European Week. Dit kwam ter sprake tijdens een sessie over “EU funding” met toelichting over de rol van communicatie in het kader van cohesiebeleid. Over de jaren heen is sterk ingezet op het visuele, emotionele en innovatieve aspect van verschillende communicatiestrategieën. Desondanks blijken deze ontwikkelingen niet te volstaan. Er is nood aan meer “storytelling” waarbij een authentiek verhaal wordt gebracht. Effectieve vooruitgang wordt enkel geboekt, indien tegelijk wordt ingezet op volgende vijf principes: harmonisatie, simplificatie, professionaliteit, coöperatie en evaluatie.

 “Cities and regions are front runners, very committed walkers and we don’t walk alone. Let’s walk together.”

Doorheen het evenement werd duidelijk dat het betrekken van steden en gemeenten als volwaardige partners bij de Europese besluitvorming meer dan ooit cruciaal is om het democratisch gehalte van de Europese Unie te waarborgen. Lokale besturen vormen immers het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger opereert. Ze fungeren omwille van hun pragmatische aanpak als labs van innovatie en experiment.

European Week