Evolutie VLOCA-programma in 2022

  • 16 december 2021

Doorheen 2020 en 2021 realiseerden het Interuniversitair Micro-elektronicacentrum (imec) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) in opdracht van het Agenstachap Binnenlands Bestuur (ABB) de ambitie om de Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA) vorm te geven.

In 2022 wordt de ambitie van VLOCA verder gezet door ondersteuning te bieden aan de smart city aspiraties van onze lokale overheden.

ABB breidt daarom haar werking uit tot een VLOCA-kernteam van vier personen ondersteund door het innovatieteam van imec en VITO.

Zo borgt VLOCA de opgebouwde kennis uit de eerste fase en verlegt zij de focus stelselmatig van innovatie naar operationalisering van een dienstverlenende organisatie.

VLOCA verhoogt hiermee haar beschikbaarheid als partner voor lokale overheden en bedrijven over het thema van architectuur van de slimme stad. Daarnaast ontwikkelt VLOCA ook co-creatie trajecten, praktisch bruikbare draaiboeken en vereisten- en conformiteitsmodellen, met digitale architectuur als uitgangspunt, waarin VLOCA specifieke thematische vraagstukken verenigt met de optimale technische onderbouw.

Op deze wijze legt VLOCA de basis van een slimme Vlaamse regio, waar alle slimme gemeenten en steden optimaal geconnecteerd zijn.

Heb je vragen over hoe je best jouw smart city ambities kan vormgeven, dan kan je contact opnemen met het VLOCA-team via vloca@vlaanderen.be.

Meer info is terug te vinden op vloca.vlaanderen.be.