Stedenfonds

Door het decreet van 2 december 2016 is het Stedenfonds voor de 13 centrumsteden geïntegreerd in het Gemeentefonds: de bestaande regeling van het Stedenfonds is opgeheven en vervangen door basisfinanciering. De huidige verhoudingen tussen de 13 centrumsteden blijven gerespecteerd. Op de naar het Gemeentefonds overgehevelde middelen uit het Stedenfonds is hetzelfde evolutiepercentage van 3,5% als binnen het vroegere Stedenfonds van toepassing.

Dit decreet realiseert op die manier een maximale vereenvoudiging voor de 13 centrumsteden en geeft  uitvoering aan het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 en de Beleidsnota 2014-2019 Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid.

Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden de middelen van het Stedenfonds in 2017 toegekend als een facultatieve toelage.

Meer weten
Documenten per stad