Stadsatelier Ecologie in de stad

Stadsatelier ‘Ecologie in de stad: instrumenten voor de praktijk’

Ecologische bekommernissen worden meer en meer een vaste waarde in de subtop van stedelijke beleidsprioriteiten in Vlaanderen. Welke instrumenten worden er ontwikkeld om burgers, overheden en ondernemingen te ondersteunen? En welke projecten kunnen als voorbeeldfunctie voor andere steden werken?

De volgende sprekers komen aan het woord:

  • Annelies Jacques, onderzoeker Stadsmonitor: In 2013 verscheen de publicatie  ‘Ecologie in de stad: nieuwe concepten, nieuwe inzichten?’ waar de visie van de Stadsmonitor werd bekeken met een ecologische invalshoek. Wat zijn de resultaten van deze oefening en hoe vertaalde dit zich in indicatoren?
  • Axel Verachtert (departement Omgeving, Vlaamse overheid): Het project ‘Omgevingskwaliteit’ wil de kwaliteit van de omgeving in stedelijk, randstedelijk en landelijk gebied in beeld brengen. Op basis van onder andere de Stadsmonitor werd  een visie over omgevingskwaliteit opgesteld, waar een set van 12 indicatoren uit voortvloeide. Recent werden die indicatoren voor de eerste keer ingevuld (nulmeting).
  • Steven Broekx (VITO): Naar analogie met ‘Natuurwaardeverkenner’ wordt er momenteel gewerkt aan  ‘Natuurwaardeverkenner stad’. Een ecosysteem levert goederen en diensten aan de mens, die een effect hebben op de welvaart of het welzijn van een maatschappij. Ook in een stad komen groentypes voor die ecosysteemdiensten leveren. Dit instrument moet burgers, overheden, ondernemingen, etc. de mogelijkheid bieden het belang van deze diensten te verkennen en te schatten hoe door veranderingen in landgebruik en inrichting in de stad deze diensten worden beïnvloed.
  • Paul Geerts, o.a. auteur van het boek PARK: Reflectie en bespreking van praktijkvoorbeelden.