Stadsatelier Gezins- en kindvriendelijke stad

De gezins- en kindvriendelijkheid van onze centrumsteden in kaart

De Stadsmonitor 2014 heeft een extra katern die de gezins- en kindvriendelijkheid van onze centrumsteden in kaart brengt. Daarvoor zijn ondermeer kinderen en jongeren bevraagd en analyses gemaakt op elementen die van belang zijn voor gezinnen om al dan niet voor de stad te kiezen.

Tijdens dit stadsatelier:

  • Wordt het cijfermateriaal uit het boek voorgesteld
  • wordt de perceptiestudie met kinderen en de digitale tool om kinderen te bevragen toegelicht
  • debatteren verschillende panelleden over wat beleidsmakers van deze data kunnen leren.

Volgende sprekers komen aan bod:

  • Karen Stuyck, Thuis in de Stad (Agentschap Binnenlands Bestuur)
  • An Piessens, Kind & Samenleving
  • Eva Vereecke (directeur Ambrassade): moderator panelgesprek

  • Karen Claes (stad Mechelen)

  • Marianne Labre (stad Gent)

  • Kaï Van Nieuwenhove (directeur VVJ)

  • Els Cuisinier (afdeling jeugd, Vlaamse overheid).