Inschrijvingsformulier studiedag Ruimtelijke Veiligheid

Schrijf je hier in voor de studiedag Ruimte Veiligheid van 9 december 2016. Inschrijven kan tot 30 november.

Het namiddaggedeelte is meer praktisch van aard en is voorbehouden aan een kleinere groep van stedelijke diensten – planologen, preventiewerkers, sociale werkers etc. – die het instrument zoals dat werd ontwikkeld door ndvr actief willen leren kennen.
voorkeur 1voorkeur 2voorkeur 3
Workshop 1: handleiding belevingsscan
Workshop 2: handleiding fenomenenkaart
Workshop 3: handleiding leefwerelden