Investeringsfonds

Het Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen is een investeringsfonds met als doel investeringen  in steden en plattelandsgemeenten te ondersteunen.

Het investeringsfonds bundelt drie bestaande financieringskanalen, nl. het Vlaamse grootstedenbeleid, het plattelandsfonds en de stadsvernieuwingssubsidies.

De subsidies moeten integraal worden aangewend voor lokale investeringen. Desalniettemin zijn en blijven de drie onderdelen van het fonds sterk verschillend qua inhoudelijke focus en uitvoeringsmodaliteiten.