Luik pakt haar mobiliteitsvraagstuk kordaat aan

 • 20 september 2019

Het begon allemaal met de vaststelling dat op een aantal trajecten van het Luikse TEC-busnetwerk  de bustransportcapaciteit zijn limieten bereikte. Elke dag rijden meer dan 2.000 bussen tussen het treinstation  Luik-Guillemins en Saint-Lambert, het stadshart van Luik. Bijna 4.000 bussen komen aan en vertrekken vanaf de busstations in het stadscentrum. Ondertussen groeit het aantal gebruikers van het openbaar vervoer voortdurend. Het afgelopen decennium  is het aantal busreizen verdubbeld tot meer dan 90 miljoen reizen. Het aanbod verzadigt en de vraag explodeert. Het openbaarvervoersysteem moet zich bijgevolg aanpassen. Op verzoek van de Conferentie van burgemeesters van de regio Luik opteerde de Waalse regering  voor een tramlijn. Hiermee komt de Waalse overheid tegemoet aan het prangende mobiliteitsvraagstuk en hoopt ze de noodzakelijke ontwikkelingsbehoeftes van de metropool Luik een duwtje in de rug te geven.

 

Met de tram kiest de regio Luik voor een ecologisch transportmiddel dat modern, snel en betrouwbaar is. Op termijn zal dit project de auto geleidelijk uit het stadsbeeld halen en krijgt het stadsleven hierdoor meer ruimte. Voetgangers en fietsers kunnen beter genieten van nieuwe, gerenoveerde openbare ruimtes.

De Luikse tram is samengesteld uit een 20-tal wagons. Om de 4 minuten en 30 seconden kan ze 310 passagiers vervoeren. Op een route van 11,7 km bedient de tram 21 stations. Elke trein bestaat uit twee stuurcabines, acht dubbele deuren per zijde, een airconditioning, acht enkelzijdige schermen, 26 luidsprekers, een USB-poort per twee stoelen, een vlakke vloer, 58 zitplaatsen, drie ruimtes gereserveerd voor personen met een beperkte mobiliteit en kinderwagens, evenals twee ruimtes voor slechtzienden, met een extra ruimte onder de stoel voor een geleidenhond.

Ontworpen als een echte vervoersruggengraat, verbindt de Luikse tram  twee parkings, het historische centrum van Luik en belangrijke ontwikkelingscentra zoals het voetbalstadion van Standard, de stadsvernieuwingssite Val Benoît, het park Boverie met het Museum van Schone Kunsten en de stationswijk Guillemins. Zo wordt een multimodale driehoek gevormd tussen het station van Luik-Guillemins, het tramstation en het station van de TEC-bussen.

Het tramproject is opgedeeld in drie grote fasen: een studiefase, een uitvoeringsfase en een testfase. Aan dit project ging echter eerst een voorbereidende fase vooraf. In 2016 lanceerde de Waalse Gewestelijke Vervoersmaatschappij (SRWT) een openbare aanbesteding “Reorganisatie en modernisering van het stedelijk openbaarvervoernetwerk van Luik - Ontwikkeling van een tramlijn”. Drie consortia tekenden in. Uiteindelijk dienden twee consortia een projectvoorstel in: MOBILIÈGE 2.0 en Tram’Arden. Deze twee spelers werden uitgenodigd om deel te nemen aan een onderhandelingsfase en dienden vervolgens een definitieve offerte in. Op 19 september 2018 werd de opdracht door de Waalse Vervoersoperator (OTW) toegekend aan Tram'Ardent. De Waalse openbaar vervoersmaatschappij TEC stelde zich tot doel om de tramlijn in de tweede helft van 2022 in gebruik te nemen. De openbare aanbesteding is georganiseerd in de vorm van een publiek-private samenwerking, type DBFM (Design, Bouwen, Financiering, Onderhoud).

De studiefase startte in januari 2019 met de ondertekening van een contract door de TEC en het Consortium Tram’Ardent. De uitvoeringsfase van het werk is indicatief als volgt gepland:

 • mei 2019: start van de werken;
 • april 2020: aanleg van de sporen;
 • mei 2021: ontvangst van de eerste motoren;
 • juni 2021: einde van de infrastructuurwerken;
 • april 2022: oplevering van de laatste tram.

De testfase omvat de commerciële lancering van de tram in oktober 2022.

Om dit project optimaal te ondersteunen en het brede publiek goed te informeren, is een uitgebreid communicatieplan uitgewerkt, waaraan een aantal acties worden gekoppeld:

 • een grote informatiesessie voor alle inwoners van Luik; 
 • openbare informatiebijeenkomsten per sitegebied;
 • een lokaal loket met wekelijkse bezoekuren;
 • een speciaal tramgebied;
 • pamfletten en gerichte informatiecampagnes voor het betrokken publiek;
 • een 0800-telefoonlijn;
 • aanwezigheid op sociale netwerken;
 • een website www.letram.be;
 • een contactformulier.

 

Tram’Ardent

La transurbaine Liège - Les cahiers du GRE-Liège