Meerwaarde van een Open Data Charter – Transport for London als voorbeeld

  • 21 februari 2018

Op 1 januari 2017 lanceerde Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans het Smart Flanders-programma. Met dit programma wil de Vlaamse overheid de 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel (VGC) ondersteunen in hun verdere ontwikkeling tot smart cities. Een belangrijk onderdeel van dit programma is het ‘Open Data Charter’. Dit charter bevat een aantal strategische en technische principes voor open datapublicatie. Bedoeling is een vooruitstrevende (gedeelde) visie omtrent dataontsluiting vast te leggen. Het verzamelen, openstellen en ontsluiten van open data is geen verhaal dat zich alleen binnen onze gewestgrenzen afspeelt. Zo is men bijvoorbeeld in Londen al sterk bezig in het openstellen van data rond openbaar vervoer.

Iedereen, die al eens in Londen is geweest, heeft al kennis gemaakt met de befaamde underground. Per maand nemen ongeveer 100 miljoen reizigers het openbaar vervoer in Londen. Het is noodzakelijk dat al deze reizigers weten wanneer hun metro of bus aankomt en vertrekt. Meer dan 10 jaar geleden heeft Transport for London (TfL) – de openbare vervoersmaatschappij voor Londen – beslist om al hun data rond openbaar vervoer online te zetten als open data. Het argument hierachter is dat ontwikkelaars graag aan de slag gaan met de data en dat TfL zo kan besparen doordat ze zelf geen applicatie moet ontwikkelen. Het resultaat liegt er niet om. Meer dan 600 apps benutten de open data van TfL en 42% van de Londenaars gebruikt deze apps. Deze apps zorgen er niet enkel voor dat reizigers geïnformeerd worden, ze creëren zelfs meer dan 700 jobs. Al deze data zijn tevens realtime verbonden met elkaar, wat betekent dat men nog nauwkeuriger weet wanneer de metro of andere vervoersmodi eraan komt. Ook hier in Vlaanderen merken we de meerwaarde van realtime data. Via de officiële NMBS-app en de Railer app – een initiatief van de open data werkgroep iRail – ontvang je reeds real-time informatie over vertragingen. Maar nog beter zou zijn als we kunnen evolueren naar één app met real-time info voor verschillende vervoersmodi zoals trein, tram, bus, metro en zelfs eventueel deelauto’s en deelfietsen.

Het Smart Flanders-programma wil het openen van stedelijke en andere (overheids)data promoten en kijkt verder dan individuele steden. Het ondertekenen van het ‘Open Data Charter’ zal er voor zorgen dat alle Vlaamse centrumsteden en de VGC akkoord gaan met een aantal principes en methoden om data openbaar te maken. Dit geeft ontwikkelaars de kans om niet alleen per stad een aparte app te maken, maar apps te ontwikkelen die nuttig kunnen zijn voor alle steden. Op deze manier willen de steden graag dergelijke resultaten als in Londen krijgen. Een verbetering van de dienstverlening, kostenbesparing en indien mogelijk met een positief effect op private jobcreatie.

Deloitte report

Underground services performance