Nieuws

  • 15 april 2021
citizen science

Citizen Science voor lokale besturen – lancering draaiboek

Om lokale besturen te ondersteunen op het gebied van Citizen Science is op initiatief van minister Somers een draaiboek “Citizen Science voor lokale besturen” opgesteld.
VLOCA  kick-off
  • 23 maart 2021

VLOCA: Vlaamse Open City Architectuur

Binnen VLOCA lopen vandaag thematische trajecten rond  ‘Water in de stad’ en 
stadsvernieuwing foto
  • 18 maart 2021

Oproep stadsvernieuwing 2021

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers lanceert vandaag de oproep 2021 voor de aanvraag van concept- en projectsubsidies voor stadsvernieuwingsprojecten.
Smart Flanders
  • 12 februari 2021

Data helpen om de drukte te monitoren

Vele steden en gemeenten hebben nood aan een gedetailleerd beeld van de drukte en de multimodale mobiliteitsstromen (voetgangers, auto’s, fietsers, ...) op hun grondgebied.
wijk
  • 22 maart 2021

Oproep wijkverbeteringscontracten

In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht maakt Vlaams minister Bart Somers, bevoegd voor het Binnenlands Bestuur, 4 miljoen euro vrij voor de realisatie van wijkverbeteringscontracten.
wijk
  • 10 maart 2021

Minister Somers lanceert projectoproep voor aangename Leefbuurten

Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil lokale besturen ondersteunen bij de kwaliteitsvolle herinrichting van het openbaar domein.
cyberveilige gemeenten
  • 11 februari 2021

Cyberveiligheid

In januari publiceerde Audit Vlaanderen de resultaten van de 2de thema-audit Cyberveiligheid die het in de loop van 2020 uitvoerde bij verschillende lokale besturen.
Resilient cities
  • 18 maart 2021

Oproep 'Veerkrachtige steden na corona'

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers lanceert de oproep ‘Veerkrachtige steden na corona’. Deze oproep kadert in het Relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse regering.
preventie
  • 10 februari 2021

S.A.M.E.N. : een ketenaanpak bij jongerencriminaliteit

Het nieuwe project S.A.M.E.N. staat voor Snel, Alternatief, Maatwerk, Efficiënt en Nabij.
twitter thuis in de stad slideshare thuis in de stad flipboard thuis in de stad YouTube thuis in de stad