Programma Innovatieve Overheidsopdracht (PIO)

  • 15 december 2021

Het sensorhotel-project van het Agentschap Binnenlands Bestuur(ABB) is geselecteerd voor het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). Met dit programma biedt het departement Economie, Wetenschap en Innovatie de nodige ondersteuning om een innovatieve oplossing te (laten) ontwikkelen voor uitdagingen in publieke organisaties.

Het opzet van dit PIO-project is het ondersteunen en ontzorgen van steden en gemeenten die aan de slag willen met data om hun beleid beter te onderbouwen. Met het sensorhotel wil het team Stedenbeleid een gebruiksvriendelijke en betaalbare oplossing bieden waarin verschillende meettoestellen kunnen worden geïntegreerd. Dit maakt het mogelijk om verschillende thematieken (vb. luchtkwaliteit en mobiliteitstellingen) te meten op één en dezelfde plek, op hetzelfde moment.

Met dit project wil ABB data-gedreven beleidsvoering in Vlaanderen versterken.

Alvorens het sensorhotel te laten ontwikkelen, moeten enkele belangrijke uitdagingen in verband met datacaptatie en inplanting worden aangepakt. Hiervoor zal een onderzoek worden opgezet met de relevante stakeholders.

Deze opdracht is een brede samenwerking tussen ABB, het departement Economie, Wetenschap en Innovatie, het Kenniscentrum Vlaamse Steden en de stad Antwerpen, de stad Brugge, de stad Gent en de stad Mechelen.

Meer informatie over het project ‘Sensorhotels'.