Projectoproep 'Slim in de Stad' 2018

  • 13 juni 2018

De projectoproep ‘Slim in de stad’ is de opvolger van de Slim in de stad-prijs. Omdat zowel het uitdenken van een slim concept als een slimme uitvoering belangrijk zijn, beslist Vlaams minister Homans om in 2018 de ‘Slim in de stad’-prijs om te vormen. Het is de bedoeling te focussen op nieuwe uitdagingen of op uitdagingen waarop tot nog toe geen afdoende antwoord kon worden geformuleerd. ‘Slim in de Stad’ concepten hebben daarom per definitie een experimenteel en innovatief karakter.

Voor 2018 is een subsidiebedrag van 435.000 euro beschikbaar. Per project is de subsidie minimaal 145.000 euro.  Een goedgekeurd project moet binnen de drie jaar worden gerealiseerd.

Elke centrumstad of de VGC kan maximaal één concept indienen! Enkel bij samenwerking met andere steden of gemeenten kan er één extra concept ingediend worden .

Voor een subsidie binnen het kader van de oproep ‘Slim in de stad’ is minimaal 30% cofinanciering noodzakelijk. Deze cofinanciering kan zowel gaan om investerings-, personeels- en werkingsmiddelen. 

Einde inschrijvingsperiode: 24  september 2018 (17u)