Projectoproep 'Slim in de Stad' 2019

  • 20 juni 2019

Omdat zowel het uitdenken van een slim concept, als een slimme uitvoering belangrijk zijn, beslist Vlaams minister Homans om in 2019 een nieuwe  ‘Slim in de stad oproep te lanceren. Het is de bedoeling te focussen op nieuwe uitdagingen of op uitdagingen waarop tot nog toe geen afdoende antwoord kon worden geformuleerd. ‘Slim in de Stad’ concepten hebben daarom per definitie een experimenteel en innovatief karakter.

Voor 2019 is een subsidiebedrag van 435.000 euro beschikbaar. Per project is de subsidie minimaal 145.000 euro.  Een goedgekeurd project moet binnen de drie jaar worden gerealiseerd.

Elke centrumstad of de VGC kan maximaal één concept indienen! Enkel bij samenwerking met andere steden of gemeenten kan er één extra concept ingediend worden .

Voor een subsidie binnen het kader van de oproep ‘Slim in de stad’ is minimaal 30% cofinanciering noodzakelijk. Deze cofinanciering kan gaan om investerings-, personeels- en werkingsmiddelen. 

Einde inschrijvingsperiode: 7 oktober 2019 (17u)