INFORMATIE CONCEPTSUBSIDIES 2020

Eind 2020 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring om aan vijf concepten in het kader van de oproep stadsvernieuwing 2020 een subsidie toe te kennen

Studiebureaus met interesse om één of meerdere van deze vijf conceptstudies uit te voeren, kunnen hun interesse kenbaar maken.  Dit kan door het interesseformulier in te vullen.
Noteer dat je per conceptstudie, die je wil uitvoeren, een apart interesseformulier dient in te vullen.

Hieronder vind je de conceptsubsidies  waar naast een korte inhoud per concept (1) de projectfiche, (2) het presentatiedocument voor de jury, (3) de juryfiche en (4) het.aanvraagformulier zijn terug te vinden.

Hierbij het model  Interesseformulier. (per concept een apart interesseformulier invullen)

De interesseformulieren dienen ten laatste op woensdag 21 april 2021 verstuurd te worden naar stedenbeleid@vlaanderen.be.