Veerkrachtige steden na corona

Deze oproep appelleert aan de veerkracht van de Vlaamse steden om zich in en na de periode van de coronapandemie verder te ontwikkelen en te herdenken tot groeipolen van innovatie, diversiteit, ontmoeting en welvaart, met een verbeterde mobiliteit, met meer kwalitatieve publieke en private ruimte, met een verbeterde woonkwaliteit en met bovenal ook een versterkt economisch weefsel. Met deze oproep wil Vlaams minister Somers de steden financieel ondersteunen en bijdragen aan het (versneld) uitrollen van investeringsprojecten in die stadsdelen, wijken, centra, of buurten, waar die investeringen het meest nodig zijn. Corona heeft op bovengenoemde plaatsen de uitdagingen meer zichtbaar gemaakt, maar corona biedt er ook nieuwe kansen. Vlaams minister Somers nodig de steden uit tot het indienen van projectsubsidieaanvragen voor de uitbouw van nieuwe werkingen die vanuit een geïntegreerde aanpak inzetten op vernieuwing en innovatie binnen de (1) sociale, (2) de fysieke en (3) de economische dimensie van een bepaalde stadsdeel, wijk of buurt.

De dertien centrumsteden, de eenentwintig provinciale steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel kunnen een aanvraag indienen.

Deze oproep is gelanceerd in 18 maart 2021 en loopt af op 24 juni 2021.

Meer info

Presentatie subsidies 2021

Op schematische wijze vind je hier de omschrijving, de doelstellingen, de voorwaarden, het beschikbare budget en de doorlooptijd van de diverse subsidies die kunnen aangevraagd worden.

pdf bestandPresentatie subsidies 2021 (647 kB)