Wijkverbeteringscontracten

Met de oproep wijkverbeteringscontracten ondersteunt  Vlaams minister Somers Vlaamse steden en gemeenten bij het aanpakken van uitdagingen in kwetsbare wijken. De wijkverbeteringscontracten spitsen zich vooral toe op uitdagingen die de ‘lokale’ draagkracht en hefbomen overstijgen. De focus ligt daarbij op afgebakende wijken, met hardnekkige en onderling verweven uitdagingen maar ook kansen, bijvoorbeeld op het vlak van het samenleven, de veiligheid,  de gezondheid, de economie, het wonen en/of infrastructurele uitdagingen.  Vertrekkend vanuit de eigenheid van de wijk, beoogt dit contract oplossingen via een mix van harde en zachte maatregelen. Verschillende lokale, bovenlokale en Vlaamse actoren gaan daarvoor engagementen aan.

Deze oproep loopt tot 19 juli 2021.

Lees meer

Presentatie subsidies 2021

Op schematische wijze vind je hier de omschrijving, de doelstellingen, de voorwaarden, het beschikbare budget en de doorlooptijd van de diverse subsidies die kunnen aangevraagd worden.

pdf bestandPresentatie subsidies 2021 (647 kB)