Seminarie: stedelijk beleid = stadsregionaal beleid

  • 21 juni 2020

Scenario’s gewikt en gewogen!

Op het einde van 2020 loopt een vierjarig project af binnen het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing.  Verschillende scenario’s over de stadsregionale problematiek in Vlaanderen vanuit politiek, bestuurlijk en beleidsmatig oogpunt zijn afgetoetst. Heel wat onderzoek is er verricht . Dit resulteerde in een aantal rapporten, maar ook tot een aantal interventies op het terrein.

Op donderdag 10 september 2020 organiseert het Kenniscentrum sVlaamse Steden samen met UGent (vakgroep bestuurskunde en publiek management o.l.v. Prof.  Filip De Rynck)  het seminarie "stedelijk beleid = stadsregionaal beleid -  scenario’s gewikt en gewogen!” In dit seminarie staan een overzicht van het hele project en scenario’s voor die in de afgelopen jaren zijn gewikt en gewogen op het programma. De onderzoeksresultaten worden uitgebreid toegelicht. Ook is er een blik gericht op de toekomst: welke scenario’s zijn in Vlaanderen wenselijk, welke zijn mogelijk en wat betekent dat voor de steden en de stadsbestuurders? In dit seminarie ligt de nadruk op tijd nemen voor kennisoverdracht.  Vanzelfsprekend is er voldoende ruimte voor reacties.

programma in het kort

9u - 9u30 : onthaal met koffie

9u30 - 10u45 : stedelijk beleid op stadsregionaal niveau. Bestuurlijke scenario’s gewikt en gewogen

Filip De Rynck en Pieterjan Schraepen, vakgroep bestuurskunde en publiek management, UGent

10u45 - 11u45 :  de vervoerregio’s als exponent van de organisatie en werking van de Vlaamse overheid op stadsregionale schaal: een tussentijdse balans.

toelichting door Filip Boelaert, secretaris – generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) met korte getuigenissen vanuit twee steden

11u45 - 12u15 : plenaire reacties en discussie

12u15 - 12u45 : regio’s in het Vlaamse binnenlands bestuur

Mieck Vos, kabinetschef minister Somers

12u45 :  broodjeslunch