Slim in de Stad-prijs: aanbevelingen van de jury

  • 3 mei 2016

De jury van de Slim in de Stad-prijs presenteert het eindverslag van de eerste editie. Daarin staan zowel een uitgebreide beoordeling van alle ingediende concepten, als aanbevelingen voor alle kandidaten.

Eerste Slim in de Stad-prijs

De Slim in de Stad-prijs is een wedstrijd tussen centrumsteden en de VGC die het meest innovatieve en creatieve concept over de stad van de toekomst beloont. Deze wedstrijd, die de Thuis in de Stad-prijs vervangt, kon op heel wat belangstelling en enthousiasme rekenen: 12 centrumsteden en de VGC dienden een concept in. Gent, Genk en de Vlaamse Gemeenschapscommissie wonnen deze eerste editie van de Slim in de Stad-prijs.

Proactief nadenken over digitalisering

De jury maakte werk van een grondig eindverslag. De Slim in de Stad-prijs gaat immers niet enkel om het winnen van een prijs, maar evenzeer over kennisdelen tussen de kandidaten. Het eindverslag biedt voldoende stof voor steden om bij elkaar inspiratie op te doen en om van elkaar te leren. Het wil ook een aanzet zijn om steden meer proactief te laten denken over de voordelen van digitalisering voor duurzame steden.