Smart Flanders

Het Smart Flanders-programma, in het kort Smart Flanders, ging in 2017 van start. De Vlaamse overheid ondersteunt hiermee de 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel in hun ontwikkeling tot smart cities. Dit ondersteuningsprogramma loopt tot eind 2019 en wordt gecoördineerd door Prof Dr. Pieter Ballon en Nils Walravens (IMEC-SMIT, VUB).

De focus van Smart Flanders ligt op het oplossen van stedelijke uitdagingen door te werken met real-time open data en gedeelde referentiemodellen. 

Het programma beoogt samenwerking tussen steden en actoren uit de quadruple helix te stimuleren. In een slimme stad creëren stadsbesturen, bedrijven, onderzoeksinstellingen en burgerinitiatieven samen oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Dit gaat om het zorgen voor een optimaal parkeerbeleid,  verminderen van files, het creëren van een duurzame distributie van goederen naar en van de binnenstad, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het bevorderen van de gezondheid, het wegwerken van drempels voor kansengroepen enzovoort.

Kwaliteitsvolle open data gekoppeld aan de nieuwste ICT-mogelijkheden (het Internet of Things dat sensoren, camera’s, … aan mekaar koppelt) bieden sterke opportuniteiten om deze uitdagingen mee te helpen aanpakken. Het project gaat immers inzetten op het standaardiseren van smart city-data. Door gebruik te maken van dezelfde formaten, maken we het mogelijk dat private (app)ontwikkelaars smart city-toepassingen gaan ontwikkelen die in alle steden kunnen gebruikt worden.

Binnen het Smart Flanders-programma werkt IMEC samen met de steden en andere betrokken actoren aan:

  • de opmaak van een gedragen open data charter;
  • 1 à 2 pilootprojecten per jaar waarbij smart city-datasets geopend;
  • een maturiteitscheck op vlak van smart cities en open data bij de steden en de VGC (i.s.m. het Kenniscentrum Vlaamse Steden);
  • toegang tot en implementatie referentiemodellen Open and Agile Smart Cities (OASC-steden);
  • faciliteren gebruik ‘City of things-testbed’ in Antwerpen.