Subsidies voor gemeenten met een mobiliteitsknooppunt

Vanaf 2020 stelt de Vlaamse Regering subsidies ter beschikking van Denderleeuw, Geraardsbergen en Zottegem, die geen centrum- of regiostad zijn, maar een knooppuntfunctie inzake mobiliteit in de regio uitoefenen.

De selectie van Denderleeuw, Geraardsbergen en Zottegem is gebaseerd op 3 objectieve criteria, waaronder een criterium, dat het gewicht als mobiliteitsknooppunt voldoende aantoont.

Met deze subsidies wil de Vlaamse Regering deze lokale besturen bijkomende financiële ruimte geven voor de kosten die zij ten gevolge van deze knooppuntfunctie moeten dragen. Zij kunnen autonoom beslissen over de besteding en rapporteren hierover via de jaarrekening die zij in het kader van de beheers- en beleidscyclus jaarlijks overmaken. 

Objectieve parameters

De selectie van Denderleeuw, Geraardsbergen en Zottegem is gebaseerd op drie objectieve parameters:

  1. Een inwonersaantal van minimaal 20.000 inwoners, waardoor enkel gemeenten geselecteerd worden met voldoende bestuurskracht;
  2. Zij genieten momenteel nog niet van een voorafname in het gemeentefonds als regio- of centrumstad. De gemeenten die reeds genieten van een voorafname in het gemeentefonds, worden immers reeds vergoed voor hun centrumfunctie.
  3. Een minimum van 2.700 opstappende treinreizigers per werkdag. Dit toont een voldoende gewicht aan als mobipunt voor de regio.

Overzicht subsidies (in euro)

  Denderleeuw Geraardsbergen Zottegem
2020 628.772 1.045.648 825.580
2021 628.772 1.045.648 825.580
2022 628.772 1.045.648 825.580
2023 628.772 1.045.648 825.580
2024 628.772 1.045.648 825.580
2025 628.772 1.045.648 825.580