Syntheserapport marktconsultatie Stadsmonitor

  • 13 mei 2016

In het voorjaar 2017 organiseren de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) een bevraging bij een representatief staal van de inwoners ouder dan 16 jaar in de 13 Vlaamse centrumsteden en een bevraging bij een representatief staal van de inwoners ouder dan 16 jaar in de overige 295 Vlaamse gemeenten. Via deze marktconsultatie wensten de SVR en het ABB te vernemen of de opdracht met betrekking tot beide surveys haalbaar is voor marktonderzoeksbureaus, zicht krijgen op een mogelijke totale kostprijs en verbetersuggesties  vernemen.

Het verslag van de marktverkenning en een syntheserapport kan u hier bekijken:

pdf bestandstadsmonitor_synthese_marktverkenning.pdf (101 kB)

pdf bestandStadsmonitor_marktverkenning.pdf (5.07 MB)