Uitstel studiedag De Bereikbare Stad

  • 17 november 2021

Het Team Stedenbeleid van het Agentschap Binnenlands Bestuur en The New Drive zullen de studiedag “De Bereikbare Stad” voor middelgrote en kleinere steden verplaatsen naar het voorjaar 2022 omwille van de Corona-ontwikkelingen. We doen dit vanuit het voorzorgsprincipe en om elk bijkomend risico te vermijden. We hebben een digitaal programma overwogen, maar we geloven sterk in de meerwaarde van een fysieke studiedag. Vandaar de keuze voor een verschuiving naar een latere datum.

We houden je zeker op de hoogte omtrent de nieuwe datum voor de studiedag “De Bereikbare Stad”.

Op deze studiedag richten we ons op de beleidsmakers, mobiliteitsdeskundigen en alle geïnteresseerden in stedelijke mobiliteit.

Iedereen kent ondertussen de bouwstenen voor een duurzaam mobiliteitsbeleid, maar hoe ga je daarmee als kleinere stad aan de slag? Op deze studiedag doe je heel wat inspiratie op over tal van mobiliteitsthema’s, van de vervoerregio’s tot elektrisch rijden, van hoppinpunten tot parkeren en van vervoersarmoede tot het sturen van gedrag. Experts wisselen af met vertegenwoordigers uit verschillende steden die al het voortouw hebben genomen.

Je gaat gegarandeerd naar huis met heel concrete handvaten om de bereikbaarheid van uw stad te verhogen.

Deelnemers aan de studiedag gaan ook naar huis met het boek "Met een factor 8 naar de mobiliteit van de toekomst” (Prof. dr. Cathy Macharis) dat tijdens de studiedag ook aan bod komt.

Het programma.

Wat?             Studiedag 'De Bereikbare Stad'.
Wanneer?     Nog te bepalen.
Waar?           Nog te bepalen.

Neem je graag deel?  Schrijf dan snel in!