Visie op leefbare en duurzame steden geactualiseerd

  • 26 juni 2017

In maart 2018 verschijnt de zesde editie van de Stadsmonitor. Die gaat na of de steden in een leefbare en duurzame richting evolueren. Aan de basis van de indicatorenset ligt een visie op leefbare en duurzame steden, die dateert uit 2004. Maar onze samenleving staat niet stil. Nieuwe ontwikkelingen staken de kop. Daarom drong een actualisatie van de visie zich op.

Een overzicht van de nieuwe klemtonen.

Een visie op leefbare en duurzame steden