VLOCA: Vlaamse Open City Architectuur

  • 23 maart 2021

Binnen VLOCA lopen vandaag thematische trajecten rond  ‘Water in de stad’ en ‘Hoppinpunten’. Het doel van deze trajecten is vanuit inhoudelijke uitdagingen bouwen aan gezamenlijke principes voor een open stadsarchitectuur. Centraal hierbij staan  co-creatie en inspraak van de vele betrokken partijen (lokale besturen, regionale overheden, het middenveld, technologiespelers en smart city bedrijven).  

Op 25 februari vond workshop 2 van het traject ‘Water in de stad’ plaats. Deze workshop ging dieper in op databeschikbaarheid. De conclusies van deze workshop kan je hier terugvinden.

Op 11 maart ging workshop 2 van het traject rond Hoppinpunten door.  Welke data en data attributen belangrijk zijn in de context van Hoppinpunten werd tijdens deze workshop besproken. Meer informatie vind je hier.  

De databroker is een belangrijke kerncomponent van de Vlaamse Open City Architectuur. Daarom werd binnen VLOCA gestart met een traject rond een databroker, in samenwerking met Digitaal Vlaanderen. Meer informatie vind je hier. In de tweede workshop rond databroker kwamen heel wat interessante vragen aan bod. Benieuwd welke? Neem hier een kijkje.  

De verschillende workshops binnen de VLOCA-trajecten maken deel uit van een groter geheel.  De consolidatie van al de informatie moet leiden tot gedeelde principes, kennisdeling en componenten die bruikbaar zijn in aanbestedingen.

Wil je meer weten over VLOCA? Bekijk de website of registreer je snel via het contactformulier. Je kan ook contact  opnemen via vloca@vlaanderen.be