Voorstelling resultaten marktverkenning sensoren en meettoestellen

  • 1 juni 2021

Webinar Citizen Science

Binnen Smart Flanders is er een traject rond Citizen Science opgestart om lokale besturen te ondersteunen. Het draaiboek Citizen Science voor lokale besturen, voorgesteld op 23 april, was  een eerste resultaat. Maar om Citizen Science-projecten op te zetten is er ook behoefte aan een duidelijk beeld op de meettoestellen en sensoren die vandaag op de markt zijn . PwC heeft een marktverkenning uitgevoerd op dit domein, en dan specifiek in het low-end betaalbare segment. Naast de beschikbare sensoren of meettoestellen worden ook hun voor- en nadelen onderzocht. Het resultaat van deze marktverkenning is een overzichtelijk Beste Koop-model van beschikbare toestellen met een beschrijving van de plus- en minpunten.

Op donderdag 24 juni worden de resultaten van deze marktverkenning voor de eerste keer voorgesteld via een webinar van 14u tot 15u30.

Tijdens deze webinar wordt het Beste Koop-model voorgesteld met toelichting  waarop het tot stand kwam. Er is tijd en ruimte voorzien voor vragen en opmerkingen.

Deze marktverkenning is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de 13 Vlaamse centrumsteden, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Aalter, Halle, Harelbeke, Zoersel, het Kenniscentrum voor Vlaamse Steden (KCVS) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG).

Het inschrijven voor deelname aan deze webinar is beëindigd,